Cum funcționează

Modul de lucru

Eutopia.Guide listează gratuit, pe domeniile și locațiile lor, entități juridice care se încadrează în domeniile portalului. Ne străduim să includem permanent în liste noi entități și informații, pentru ca vizitatorii să poată avea o imagine cât mai completă a fiecărui domeniu.
Entitățile care doresc să-și completeze profilul sau cele care nu se regăsesc în listele Eutopia.Guide, sunt rugați să ne transmită socititarea lor prin email.

Înregistrarea în Eutopia.Guide

  • Cererea de înregistrare în program o face entitatea interesată sau partenerul programului, în numele acesteia.
  • Pentru înscrierea îm Marketplace, firma trebuie să ofere produse și/sau servicii care să respecte standarde în ce privește calitatea, modul de obținere, s.a.
    Fiecare producător admis poate să faciliteze înregistrarea în program a distribuitorilor produselor sale. În acest mod, cumpărătorii vor avea acces la oferte multiple pentru același produs, putând alege funcție de necesitățile lor  - localizare, mod livrare, cantitate minimă, s.a.

Administrarea datelor

  • Indiferent de domeniu, entitățile juridice își pot edita singure informațiile, utilizând module de administrare specifice, din cadrul portalului sau
  • Firmele pot apela  la operatori externi, propuși de partenerii programului.
  • Administratorii și partenerii Eutopia.Guide instruiesc entitățile juridice sau operatorii lor externi privind modul de operare online și urmăresc ca datele introduse să respecte realitatea, conformitatea cu produsele /serviciile oferite.
  • Validarea datelor introduse: orice modificare în fișa unei entități este anunțată acesteia, astfel încât entitatea să poată previzualiza datele și confirma ca acestea sunt corecte și o reprezintă, urmând ca după acesată confirmare, datele să fie afișate în cadrul portalului.

Partenerii Eutopia.Guide

Dezvoltarea programului se face pe zone geografice și categorii de produse/servicii, cu sprijinul unor parteneri.
Pot deveni parteneri-administratori: facultăți de business, facultăți cu profil agricol și alimentar și din industriile conexe, facultăți de turism, medicină și farmacie, de teologie, asociații de producători, camere de comerț, administații locale, organizații.
Pot deveni parteneri-susținători entitățile juridice care doresc să susțină prin donații dezvoltarea Eutopia.Guide pentru comunitatea din care fac parte.

Eutopia.Guide te așteaptă!